1. กรอกเลขที่ติดตามพัสดุลงในช่อง Tracking Number
  2. สามารถตรวจสอบ Tracking Number ได้ทั้งของร้านไปรษณีย์ไทย และ Kerry Express
  3. กดปุ่ม Track