ศูนย์ช่วยเหลือ | Help Center

คำถามที่พบบ่อย FAQ

ผู้ผลิตสินค้า/ตัวแทนจำหน่ายสินค้า | Suppliers/Distributor/Dealer

อยากเสนอติดต่อเสนอสินค้าเพื่อนำมาวางจำหน่ายที่หน้าร้านสบายใจ | I would like to offers and present our products that could be sold on Sabuyjai shop.

ขั้นตอนหรือวิธีการต่างๆ

วิธีการชำระเงินและการแจ้งการชำระเงิน | Payment Method & Confirm