การจัดส่งสินค้า
shipping-policy-and-rates

วิธีการจัดส่งสินค้า

ร้านสบายใจ พยายามที่จะส่งสินค้าให้ได้ภายในเวลาที่เรากำหนด อย่างไรก็ตามอาจจะมีความจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่ทำให้เราไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนดค่ะ เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งด้วยน่ะค่ะ เมื่อคุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากร้านสบายใจ เจ้าหน้าที่ของร้านสบายใจ จะโทรหาคุณและตรวจสอบสินค้าที่สั่งซื้อทันทีค่ะ ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าโทรติดต่อกลับนั้นเนื่องจาก คำสั่งซื้อของคุณลูกค้าได้ถูกดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและร้านสบายใจได้ส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้ว โดยคุณลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันจากเราด้วยเช่นกันค่ะ ทั้งนี้ทางร้านสบายใจ ขอความกรุณาคุณลูกค้า โปรดเก็บใบเสร็จไว้เสมอเพื่อเป็นหลักฐานในการรับและจัดส่งสินค้าน่ะค่ะ

ร้านสบายใจ เลือกบริษัทขนส่งสินค้า และประเภทการจัดส่งสินค้า ดังต่อไปนี้ค่ะ

  • ไปรษณีย์ไทย - พัสดุลงทะเบียน (น้ำหนักรวมของสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อต้องไม่เกิน 2 กิโลกรัม)
  • ไปรษณีย์ไทย - พัสดุด่วนพิเศษหรือ EMS
  • Grab Express - ส่งพัสดุในเขต กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี (พัสดุต้องมีขนาดไม่เกิน 75 ซม. กว้างxยาวxสูง และน้ำหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม)
  • Grab Express - ส่งพัสดุไปต่างจังหวัด (พัสดุต้องมีขนาดไม่เกิน 75 ซม. กว้างxยาวxสูง และน้ำหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม)
  • ร้านสบายใจ - จัดส่งในเขต กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

โดยคุณลูกค้าสามารถเลือกวิธีการส่งสินค้าได้เอง ซึ่งระบบจะทำการคำนวนน้ำหนักรวมของสินค้าในคำสั่งซื้อทั้งหมด และจะแสดงผลถึงวิธีการจัดส่งสินค้าที่คุณลูกค้าสามารถเลือกได้ โดยอ้างอิงจากน้ำหนักรวมของสินค้าค่ะ

ซึ่งสินค้าที่ทางร้านสบายใจนั้นได้จัดส่งไปแล้วทั้งหมดนั้น สามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าได้จาก "หมายเลขติดตามสินค้า" (Tracking Number) ที่ทางร้านสบายใจแจ้งให้ทราบหลังจากที่ร้านสบายใจจัดส่งสินค้าให้แล้ว โดยจะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบทางอีเมล์ที่คุณลูกค้าแจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนค่ะ และขอสงวนสิทธิ์แจ้งหมายเลขติดตามพัสดุทางช่องทางอื่นนะค่ะ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าได้โดย คลิกที่นี่ค่ะ หรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ ไปรษณีย์ไทย และ Grab Express

วิธีการจัดส่งสินค้าในข้อ 5 หรือ ร้านสบายใจเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้เองนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อตกลงแล้วแต่กรณีของคุณลูกค้ากับทางร้านสบายใจค่ะ รวมทั้งคุณลูกค้าไม่สามารถเลือกวิธีการจัดส่งสินค้านี้ได้เองในหน้าการชำระ สินค้าและการจัดส่งสินค้าด้วยนะค่ะ
วิธีการจัดส่งสินค้าในข้อ 5 หรือ การจัดส่งสินค้าของร้านสบายใจนั้นจะไม่มีการแจ้งหมายเลขติดตามสินค้านะค่ะ เพราะร้านสบายใจของเรารับประกันการจัดส่งสินค้า 100% ค่ะ คุณลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยว่า คุณลูกค้าจะได้รับสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เกิดความเสียหายของสินค้าแน่นอนค่ะ

กำหนดการจัดส่งสินค้า

เว็บไซต์ วีเลิฟสบายใจดอทคอม หรือ ร้านสบายใจ จะทำการส่งสินค้าทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเราจะยึดตามวันและเวลาที่ลูกค้าชำระเงินค่ะ หากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ร้านสบายใจเลือกใช้บริการนั้นยังไม่ปิดให้บริการ ร้านสบายใจจะทำการส่งสินค้าให้ภายในวันเดียวกัน โดยจะส่งสินค้าให้ในช่วงเย็นค่ะ สำหรับกำหนดการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้นะค่ะ ทางเว็บไซต์ วีเลิฟสบายใจดอทคอม หรือร้านสบายใจ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดส่งสินค้าดังกล่าวข้างต้นนะค่ะ

อัตรค่าจัดส่งสินค้า
Grab Express พัสดุต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 5,000 กรัม และมีขนาดไม่เกิน 75 ซม. โดยคำนวนจาก กว้างxยาวxสูง
# ขนาด / น้ำหนัก กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ต่างจังหวัด
1 ≤ 40 ซม. / ไม่เกิน 1,000 กรัม 30 บาท 70 บาท
2 ≤ 60 ซม. / ไม่เกิน 5,000 กรัม 45 บาท 100 บาท
3 ≤ 75 ซม. / ไม่เกิน 5,000 กรัม 55 บาท 120 บาท

* ราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่ากล่องและค่าบริการอื่นๆ
** ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
*** หากคุณลูกค้าแจ้งคำความจำนงที่จะใช้บริการจากผู้ให้บริการใดบริการหนึ่ง แต่มีเหตุขัดข้องจนทำให้ไม่สามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ เจ้าหน้าที่ร้านสบายใจจะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ

grab-express-shipping-rates
ไปรษณีย์ไทย
พัสดุลงทะเบีบน
# น้ำหนักตั้งแต่ (กรัม) น้ำหนักไม่เกิน (กรัม) ราคา (บาท)
1 0 200 22
2 200 500 28
3 500 1,000 38
4 1,000 2,000 58
พัสดุด่วนพิเศษ หรือ EMS
# น้ำหนักตั้งแต่ (กรัม) น้ำหนักไม่เกิน (กรัม) ราคา (บาท)
1 0 20 32
2 20 100 37
3 100 250 42
4 250 500 52
5 500 1000 67
6 1000 1500 82
7 1500 2000 97
8 2000 2500 122
9 2500 3000 137
10 3000 3500 157
11 3500 4000 177
12 4000 4500 197
13 4500 5000 217
13 5000 5500 242
14 5500 6000 267
15 6000 6500 292
16 6500 7000 317
17 7000 7500 342
18 7500 8000 367
19 8000 8500 397
20 8500 9000 427
21 9000 9500 457
22 9500 10000 487

* ราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่ากล่องและค่าบริการอื่นๆ
** ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
*** หากคุณลูกค้าแจ้งคำความจำนงที่จะใช้บริการจากผู้ให้บริการใดบริการหนึ่ง แต่มีเหตุขัดข้องจนทำให้ไม่สามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ เจ้าหน้าที่ร้านสบายใจจะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ

thailandpost-shipping-rates

ฝากข้อความถึงเราได้ที่นี่

Drop Us A Line

กรุณากรอกรายละเอียด

Description