ร้านสบายใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 2560 | Sabuyjai donated drinking water 2017

สบายใจ ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 200 โหล เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2560 ณ สภากาชาดไทย

[lang2]

 

Sabuyjai donated over 200 dozen of drinking water

to help those affected by the flooding in the southern of Thailand, on 16 January 2560 at the Red Cross.